Top Soul Music Videos

Page 1 of about 500 results of top soul music videos. Play, watch and download Top Soul Music Videos videos on YiFlix.Com. Share this Top Soul Music Videos to friends, family and others via social media...

Download Top Soul Music Videos

Sam Smith - Lay Me Down

SamSmithWorldVEVO 254,552,938

Adele - Hello

AdeleVEVO 2,124,813,003

Demi Lovato - Stone Cold

DemiLovatoVEVO 94,949,574

Tyrese - Shame

TyreseVEVO 14,667,332

Floetry - Say Yes

FloetryVEVO 24,285,469

R. Kelly - I Wish

RKellyVEVO 40,621,113