ஒரு பிளவுஸ் வெட்ட தேவையான துணி அளவு சரிபார்பது எப்படி(வெட்ட வருமா வராதா)

01 Oct 2018 04:21 47
35,577
326 20

ஒரு பிளவுஸ் பிட்டில் பிளவுஸ் வெட்ட வருமா வராதா என்பதை எப்படி சரி பார்ப்பது என்பதை இந்த வீடியோவில் காண்பித்து உள்ளேன் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த method follow செய்யவும்

Related of "ஒரு பிளவுஸ் வெட்ட தேவையான துணி அளவு சரிபார்பது எப்படி(வெட்ட வருமா வராதா)"

Earning opportunity to tailors

EXPORT - IMPORT CONSULTANT 153,624